ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 207
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างเตาอิฐ-บึงสนุ่น หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก18 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวสันต์ ม.5 โดยวิธีคัดเลือก18 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเตือน ม.14 โดยวิธีคัดเลือก18 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ม.4 โดยวิธีคัดเลือก18 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองท่าเรือ-บางพระ ม.15 โดยวิธีคัดเลือก18 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลองเชื่อมตำบลพระแท่น ม.9 โดยวิธีคัดเลือก18 กันยายน 2564
โครงการขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง หมู่ที่ 3 ตำบลตะคร้ำเอน17 กันยายน 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY สายสนุ่น-ดอนตาลเสี้ยน รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.42-007 บ้านสนุ่น ม.517 กันยายน 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต OVERLAY สายสนุ่น-ดอนตาลเสี้ยน รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.42-007 บ้านสนุ่น ม.517 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2564