รายงานการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในระบบ E-GP สถานศึกษาท้องถิ่นต้องใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!