โครงการปฏิบัติธรรม รักษษศีล เจริญจิตภาวนา บวชศีลจาริณี อบรมปฏิบัติธรรม ประจำปีพ.ศ.2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฏิบัติธรรม รักษษศีล เจริญจิตภาวนา บวชศีลจาริณี อบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ วัดห้วยกรด ระหว่างวันที่ 21-25 กพ.2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง