ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

  องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง