องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ร่วมพัฒนา "วันท้องถิ่นไทย"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน โดย ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง