กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครบุคลากร จำนวน 2 หมื่นกว่าอัตรา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดต่างๆตาม link ด้านล่าง

http://www.dlaapplicant2560.com/Main/FrmAnnounceNews.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=qbGV1RDISO0%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d&IpS=uuy%2bYVTNHdg%3d

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!