การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนจัดทำโครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!