ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5แห่งที่ 2 บ่อที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง