ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 แห่งที่ 1 ต.ะตคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง