ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง