ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่6แห่งที่1และหมู่ที่10แห้งที่1ต.ตะคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง