ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่7แห่งที่1บ่อที่1บ่อที่2และหมู่ที่5แห่งที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง