ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประกอบอาหารเย็นและเครื่องดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง