ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่4แห่งที่1และหมู่ที่5แห่งที่2บ่อที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง