ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงานโดยทำความสะอาด ดูแลต้นไม้สนามหญ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง