ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่7แห่งที่1บ่อที่1และหมุ่ที่16แห่งที่2บ่อที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ