ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลตะคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 กันยายน 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ