ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯพร้อมติดตั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 กันยายน 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ