สำนักงานปลัด (พนักงานจ้าง)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถขยะ)