สำนักงานปลัด(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)

สมชาย คุ้มถนอม