สำนักงานปลัด(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

พนักงานวิทยุ

สมพล ปูนพันธ์ฉาย