พาเที่ยววัดห้วยกรด

วัดห้วยกรด ตั้งอยู่ที่ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ด้วยแรงศรัทธา ของคนไทย ชาวบ้าน และคนไทยเชื้อสายพม่า มอญ มุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันสร้าง เจดีย์ที่ชื่อว่า(เจดีย์สมปรารถนา)ซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ชเวดากองที่ย่อมาจากประเทศพม่า มีความสูง 23เมตรและมีเจดีย์รอบๆ32องค์ นอกจากนั้น บริเวณวัดยังมีไม้แม่ตะเคียนที่มีอายุหลายร้อยปี ท่านใดที่มาอธิฐานขออะไรได้ดั่งใจสมหวังหลายรายและยังมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้สักการะบูชาขอพรให้สมหวังได้ดั่งตั้งใจ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง