ผลการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 21 results.
23 ธันวาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอยรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือก
4 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินตามนโนยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินตามนโนยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 มีนาคม 2565 บันทึกข้อความรายงานผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
12 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการฝึกอบรมโควิด-19