ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน 88 หมู่5 ถนนสนุ่น-ดอนตาลเสี้ยน

ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

โทรศัพท์ 034-562628 , 034-562629

email : admin@takram-en.go.th

ติดต่อ

ประชาสัมพันธ์ กด101
งานพัฒนาชุมชน(เบี้ยยังชีพ) กด101
สำนักปลัด กด101
กองคลัง กด201
กองช่าง กด301
ส่วนการศึกษาฯ กด401
โทรสาร 0-3463-6828 ต่อ 200


พิกัด GPS : 13.979829,99.744197