วารสารหน่วยงาน

Displaying 6-10 of 26 results.
โครงการแต่งชุดขาวในวันพระ
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี