ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา   >   ซื้อเก้าอี้พนักพิงพลาสติก จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2564