โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา บวชศีลจาริณี อบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

7 มีนาคม 2562
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา บวชศีลจาริณี อบรมปฏิบัติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ วัดห้วยกรด ระหว่างวันที่ 21-25 กพ.2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง