สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2565 (สำนักปลัด)

31 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง