นายอำเภอท่ามะกาตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

13 กรกฎาคม 2563
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายสำรวย อินทร์นะนิสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ต้อนรับนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นายคมสันต์ เริงเสรีย์ ท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา และคณะ ซึ่งได้เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอท่ามะกา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!