ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 9 results.
26 กันยายน 2565 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
1 มกราคม 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
1 มกราคม 2513 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563
1 มกราคม 2513 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562
1 มกราคม 2513 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2562