ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 6-8 of 8 results.
1 มกราคม 2513 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2560
1 มกราคม 2513 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2559
27 ธันวาคม 2562 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2558