โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้และดูแลสุขภาพของพนักงานในองค์กร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง