ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก   >   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 82-3296 กจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 กรกฎาคม 2564