ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลสประปาหมู่ 5 แห่งที่ 2 บ่อที่ 2 ต.ตะคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง