ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อชาร์ปรุ่น AR-5623 D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง