ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 12และหมู่ที่ 13แห่งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง