ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน5เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กันยายน 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ