ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9แห่งที่1บ่อที่2และหมู่ที่6แห่งที่2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 กันยายน 2563
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ