แผนพัฒนาบุคลากร

Displaying 6-10 of 28 results.
30 กันยายน 2564 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ(พ.ศ.2564-2566)
30 กันยายน 2564 ประกาศการจัดพนักงานลงสู่ตำแหน่งใหม่(พ.ศ.2564-2566)
14 ตุลาคม 2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 ตุลาคม 2563 ประกาศมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลการสรรหา
1 ตุลาคม 2563 ประกาศมาตรฐานทั่วไปการบรรจุแต่งตั้ง